Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

28 FEB 2018 12:55
TCM IF kallar till årsmöte den 11 april 2018
 • Uppdaterad: 02 APR 2018 15:52

Medlemmarna i TCM IF kallas härmed till ÅRSMÖTE  på The Club  i Malmö kl 18:30.

Följande ärenden skall behandlas på mötet:

 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av dagordning för mötet.
 4. Val av ordförande respektive sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll, samt fungera som rösträknare.
 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 7. Behandling av revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsområdet.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid dom revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgiften för nästa verksamhetsår.
 10. Val av
 • A) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
 • B) Två ledamöter till styrelsen för en tid av två år.
 • C) En suppleant till styrelsen för en tid av två år.
 • D) En suppleant till styrelsen för en tid av ett år.
 • E) En revisor jämte suppleant för en tid av ett år
 • F) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år av vilka en skall vara sammankallande.Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem .

 11. Fråga om sammanslagning av verksamheten med Malmö SRC
 12. Information om hyresavtalet
 13. Mötets avslutning

Skribent: Thomas Troedsson
Epost: Adressen Gömd

 

VÅRA ÖPPETTIDER

Måndag-Torsdag 08:00 - 22:00
Fredag  07:00 - 19:00
Lördag  09:00 - 18:00
  Söndag  09:00 - 19:00 

boka-online

gruppspelet-online

motionsserien-online

 

 

 

gillaFB

Instagram

         swoscom 

 

Städa Sverige

 

 

Postadress:
The Club Malmoe Idrottsförening - Squash
Stadiongatan 60
21762 Malmö

Besöksadress:
Stadiongatan 60
21762 Malmö

Kontakt:
Tel: +46406210430
E-post: This is a mailto link

Se all info